Menu Xerais

Novidades para Educación Primaria. Proxectos Tecelingua e Comprendetextos


Os Proxectos Tecelingua e Comprendetextos conforman a proposta de Edicións Xerais para o desenvolvemento dos contidos curriculares de Lingua Galega e Literatura de Educación Primaria para o curso 2018-2019.

Este material educativo está realizado en base a una concepción de proxectos competenciais (desenvolvemento das catro destrezas básicas da competencia en comunicación lingüística) e diversificados (materiais que poden ser utilizados de forma conxunta ou unitaria). Cada un dos proxectos inclúe materiais impresos (caderno do alumnado e proposta didáctica do profesorado) e materiais dixitais (libro para encerado dixital interactivo).

Descargar o catálogo coa información completa.

 

 

Deixa un comentario!