Menu Xerais

Bases do Premio Blanco Amor de Novela 2012

O Concello de Fene acaba de facer públicas as bases do Premio Blanco Amor de Novela. O prazo de admisión de orixinais remata o 28 de setembro.

As bases poden descargarse aquí en pdf.

APROBADAS AS BASES QUE REXERÁN O XXX PREMIO DE NOVELA LONGA EDUARDO BLANCO AMOR

O prazo para a recepción de orixinais rematará o vindeiro 28 de setembro

Poderán concorrer ao premio, dotado con 12.020 euros, todos os autores e autoras, de calquera nacionalidade, que presenten unha ou varias obras escritas en lingua galega segundo a normativa oficial.

As novelas a concurso terán que ser inéditas e cunha extensión mínima de 150 folios mecanografados ou escritos en ordenador (tamaño de fonte 12) a unha soa cara e a dous espazos ou de 75 folios mecanografados ou escritos en ordenador (tamaño de fonte 12) a dúas caras e a dous espazos.

De cada obra presentaranse cinco copias asinadas cun lema, en paquete sen remite dirixido á concelleira de Cultura do Concello de Fene, Avenida de Naturais, 44, entrechán, 15500 Fene, facendo constar no exterior «Para o XXX Premio Blanco Amor». Nun sobre anexo, pechado e baixo o mesmo lema, indicaranse o nome e enderezo do autor ou autora e, de ser posible, o seu teléfono e enderezo electrónico.

O xurado do premio, nomeado nesta convocatoria polo Concello de Fene, estará composto por cinco membros que serán: editores/as, libreiros/as, escritores/as ou críticos/as literarios/as da literatura galega. A composición do xurado darase a coñecer proximamente.

O prazo de admisión dos orixinais rematará o día 28 de setembro de 2012. O ditame do xurado darase a coñecer no mes de novembro de 2012.

O premio poderase declarar deserto, de non existiren obras de calidade adecuada a xuízo do xurado. Neste caso, o importe destinarase a divulgar a obra de Eduardo Blanco Amor entre as escolas e os centros culturais de Galicia.

A concesión do premio non implicará cesión dos dereitos de propiedade sobre a obra premiada.

A entrega do premio terá lugar nos meses de novembro/decembro de 2012, nun acto público que se convocará oportunamente.

Podes seguir toda a información relativa ao Premio e á programación cultural relacionada dende a páxina web http://www.fenecidadan.net e tamén nas redes sociais Facebook e Twitter.

Comentarios pechados