Menu Xerais

Liquidación de Existencias

Lamentamos a coincidencia fortuíta de títulos entre a novela Liquidación de existencias (2016) de Ramón Caride e a obra Liquidación de Existencias de Marcos Lorenzo, publicada por Difusora de Letras, Artes e Ideas (2005). Tanto Xerais como Ramón Caride expresamos as nosas desculpas polos prexuízos que esta coincidencia de títulos puidese ter ocasionado a Marcos Lorenzo e a Difusora de Letras, Artes e Ideas. Manuel Bragado, director de Edicións Xerais de Galicia.

Comentarios pechados