Menu Xerais

Novidade: «Dicionario Xerais de Secundaria e Bacharelato»

Novidade: Dicionario Xerais de Secundaria e Bacharelato, coordinado por Xosé Cid Cabido cun equipo de autores e autoras.

Acorde coa norma ortográfica vixente. Pensado e redactado para estudantes de secundaria e bacharelato, de 12 a 18 anos, seguindo as directrices da Reforma Educativa.–Un formato manexable cun deseño concibido para facilitar a localización das entradas e doutros aspectos da información que figuran salientados nunha cor diferente ao resto do texto.–31.500 entradas e máis de 60.000 definicións acordes coas necesidades do alumnado, con incorporación das voces máis recentes xeradas polas novas tecnoloxías.–Máis de 50.000 exemplos de uso que ilustran os posibles contextos das distintas acepcións ou amplían información enciclopédica.–Escolma dos erros léxicos máis frecuentes (2.300) e remisión ás formas correctas e normativas.–Máis de 30.000 sinónimos e 5.000 antónimos específicos por acepción.–5.800 expresións e frases feitas.–Relación de 4.700 familias léxicas.–Información fonética en estranxeirismos e palabras homófonas.–46 modelos verbais, que inclúen os paradigmas de cada conxugación, os verbos irregulares e os regulares con algunha particularidade morfolóxica.–19 cadros gramaticais con información clara e ordenada sobre pautas de acentuación, oracións comparativas, uso do infinitivo conxugado, formación do plural, perífrases verbais, signos de puntuación etc., así como unha ampla listaxe dos topónimos e xentilicios de Galicia, de España e do mundo.

Autores/as:

Héctor Cajaraville (Autor/a)
Henrique González Martínez (Autor/a)
Cristina Felpeto García (Autor/a)
Rocío Moar Quintela (Autor/a)
Cristina Nogueiras Ezquerra (Autor/a)
Mª do Carme Parada Maroño (Autor/a)
Sonia Santos Ferreirós (Autor/a)
Xema Sanxurxo Rodríguez (Autor/a)
Lorena Seijo Pereiro (Autor/a)
Xosé Cid Cabido (Coordinador/a)

Deixa un comentario!