Menu Xerais

Artigos do blog coa categoría: teresa_barro

Un tempo en que todo estaba por facer: «Amada liberdade», de Fernándo Pérez-Barreiro Nolla

Vicente Araguas publicou nos xornais El Ideal Gallego, Diario de Arousa e Diario de Ferrol unha recensión crítica sobre Amada liberdade, as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla.

A vida dun home que sempre quixo ser libre: «Amada liberdade», de Fernándo Pérez-Barreiro Nolla. Crítica de Francisco Martínez Bouzas

Francisco Martínez Bouzas publicou no seu blog Novenoites unha recensión crítica sobre o libro Amada liberdade, as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla.

“A CIA e Galicia”, artigo de X. L. Méndez Ferrín sobre o libro «Amada liberdade», de Fernándo Pérez-Barreiro Nolla

X. L. Méndez Ferrín publicou un artigo en Faro de Vigo baixo o título «A CIA e Galicia» que xira en torno ao libro de memorias Amada liberdade, do tradutor, escritor e intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla.       A CIA e Galicia Na primeira mocidade vin como amigos maiores, ao culminaren brillantes carreiras universitarias, fuxían ao estranxeiro en procura de empregos que me parecían fascinantes.

De obrigada lectura: «Amada liberdade», de Fernándo Pérez-Barreiro Nolla. Crítica de Armando Requeixo

Armando Requeixo publicou onte no suplemento Faro da Cultura, de Faro de Vigo, unha recensión crítica sobre o libro Amada liberdade, as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla.

A lectura que é un acto de xustiza: «Amada liberdade», de Fernándo Pérez-Barreiro Nolla. Crítica de Armando Requeixo

Armando Requeixo publicou unha recensión crítica sobre Amada liberdade, as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla nos xornais El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e Diario de Bergantiños.       Do outro lado do espello Unha vida independente e tranquila.

Unha visión distinta de Galicia e o galeguismo: Amada liberdade», de Fernándo Pérez-Barreiro Nolla. Crítica de Manuel Rodríguez Alonso

Manuel Rodríguez Alonso publicou en Galicia Confidencial unha recensión crítica sobre sobre Amada liberdade, as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla.   Galicia vista desde fóra Fernando Pérez-Barreiro e Teresa Barro presentan en ‘Amada liberdade’ unha imaxe da Galicia da postguerra deshinibida.

Teresa Barro: «En Galicia non hai interpretación crítica senón moito dogmatismo». Reportaxe sobre «Amada liberdade», de Fernando Pérez-Barreiro

O Diario de Ferrol publicou unha reportaxe de Nicolás Vidal sobre Amada liberdade, o libro de memorias do intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla, así como unha entrevista con Teresa Barro, a súa viúva.

As memorias de quen viviu con intensidade: «Amada liberdade», de Fernándo Pérez-Barreiro Nolla. Anotación de Francisco Fernández Naval

Francisco X. Fernández Naval publicou no seu blog unha anotación sobre Amada liberdade, as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla. Actualización: Este texto foi publicado no Diario de Ferrol o 7 de abril de 2013.

Un dos libros da década: «Amada liberdade», as memorias de Fernándo Pérez-Barreiro Nolla

Os xornais Diario de Arousa, El Ideal Gallego e Diario de Ferrol publicaron unha información sobre Amada liberdade, as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla.

A insaciable curiosidad intelectual de Fernando Pérez-Barreiro Nolla en «Amada Liberdade»

 La Voz de Galicia publicou unha información sobre o intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla e o seu libro de memorias Amada liberdade.

Novidade: «Amada liberdade», as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernando Pérez-Barreiro Nolla

Amada liberdade, as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernando Pérez-Barreiro Nolla, é unha novidades da colección Crónica. En Amada liberdade recóllense as memorias do tradutor, escritor e intelectual Fernando Pérez-Barreiro Nolla. Este texto vai seguido de «A vida xuntos», onde Teresa Barro, esposa e compañeira de Fernando, dá conta da súa relación dende que se coñeceron en 1955.

Chega «Amada liberdade», o esperado libro de memorias do intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla

O Diario de Ferrol publicou unha información sobre Amada liberdade, o libro de memorias do intelectual Fernándo Pérez-Barreiro Nolla, que Xerais publicará en breve.