Menu Xerais

«Tras da Corda», de Carlos G. Reigosa, é unha das novidades de Narrativa do mes de febreiro

Tras da Corda, de Carlos G. Reigosa, é unha das novidades de Narrativa do mes de febreiro.

Estes relatos de Carlos G. Reigosa son unha realidade auténtica e constante.
Neles hai tensión narrativa, paixón levada ós límites, humanas cobizas e fraxilidades, temple de heroe ás veces…
Adivíñase ás claras o esforzo introspectivo do narrador, mentres vai burilando os personaxes e urdindo situacións, sen que a liberdade na inventiva estrague a coherencia ou a verosimilitude (…).
O narrador forxa unha prosa fluída de alta transparencia semántica, de autenticidade inobxectable.
VALENTÍN PAZ-ANDRADE

Admirable libro de narracións de Carlos G. Reigosa.
ÁNXEL FOLE

Libro de estilo directo no que Reigosa nos traslada á súa Corda natal para facernos copartícipes da vida e milagres duns personaxes que sen dúbida son os heroes e heroínas dunha mitoloxía tan persoal como entrañable e inesquecible.
ALFREDO BRYCE ECHENIQUE

Comentarios pechados